ylettyä

[home]

ylettyä.1

Reach

Ylettyä

A0 Entity reaching   Taho, joka ylettyy
A1 LOC   LOC, paikka, johon ylletään