yksityistää

[home]

yksityistää.1

Privatize, sell off government property

(tags: model:privatize.01)

Yksityistää, myydä valtion omaisuutta yksityiselle taholle

A0 Entity selling something Usually government Taho, joka myy jotain Yleensä valtio
A1 Thing sold E.g. industry Asia, joka myydään Esim. teollisuutta