yksilöidä

[home]

yksilöidä.1

Specify, individualise

(tags: model:specify.01)

Yksilöidä, täsmentää

A0 Entity specifying   Taho, joka yksilöi
A1 Entity or thing specified   Taho tai asia, joka yksilöidään