yhdenmukaistaa

[home]

yhdenmukaistaa.1

Make equal or corresponding

(tags: model:standardize.01)

Tehdä samanarvoisiksi tai vastaaviksi

A0 Entity standardizing arg1   Taho, joka yhdenmukaistaa arg1:n
A1 Entity or thing standardized   Taho tai asia, joka yhdenmukaistetaan