vuorata

[home]

vuorata.1

Line, do lining

Vuorata

A0 Entity who does lining   Taho, joka vuoraa
A1 Thing lined   Asia, joka vuorataan
A2 Material for lining   Vuorausmateriaali