voittaa

[home]

voittaa.1

Win something

Note: not in sync with win.01, more specific arguments in Finnish

Voittaa jotakin

Huom! Ei synkr. win.01:n kanssa, tarkemmat argumenttimäärittelyt suomessa

A0 Entity who wins   Taho, joka voittaa  
A1 Prize   Palkinto  
A2 Competition Interpret loosely Kilpailu Tulkitse väljästi
A3 Loser   Häviäjä  
A4 Instrument, manner, means Interpret loosely Väline, keino, tapa Tulkitse väljästi