viittoa

[home]

viittoa.1

Say something in sign

Note: Not in sync with sign senses, no sign language sense in PB

Sanoa jotakin viittoen

Huom. Ei synkr. sign merkitysten kanssa, ei viittomakielimerkitystä PB:ssä

A0 Entity signing arg1   Taho, joka viittoo arg1:n
A1 Utterance   Repliikki
A2 Entitysigned arg1 to   Taho, jolle arg1 viitotaan