viitata

[home]

viitata.1

Refer to

Note: Not in sync with refer.01, no arg2 in Finnish

Viitata, liittyä asiaan

Huom! Ei synkr. refer.01:n kanssa, suomessa ei arg2:a

A0 Entity referring to something   Taho, joka viittaa johonkin
A1 Entity being referred to   Taho, johon viitataan

viitata.2

Raise a hand to get floor

Nostaa käsi puheenvuoron saamiseksi

A0 Person raising a hand   Henkilö, joka viittaa

viitata.3

Summon with a wave, nod or other gesture

(tags: seed:viitata, model.gesture.01)

Kutsua viittoen, nyökkäyksellä tai muilla eleillä

A0 Creature who gestures   Olio, joka viittoo
A1 Creature gestured at   Olio, jolle viitotaan