vihkiä

[home]

vihkiä.1

Ordain, consecrate

Note: not in sync with any sense of consecrate, too hard to decide between

Vihkiä, asettaa arvoon tai tehtävään

Huom! Ei synkr. minkään consecrate-verbin PB-merkityksen kanssa, samanlaisia keskenään, liian vaikea valita

A0 Entity consecrating someone or something   Taho, joka vihkii jonkun tai jonkin
A1 Entity or thing consecrated, ordained   Vihitty taho
A2 Task, position, purpose   Tehtävä, arvo, tarkoitus