vihjaista

[home]

vihjaista.1

Hint

tags:model:hint.01

Vihjaista, vihjata, vihjailla, antaa ymmärtää jotain

A0 Entity who hints   Taho, joka vihjaa
A1 Utterance   Mitä vihjataan
A2 Audience   Kuulija, yleisö