viestittää

[home]

viestittää.1

Signal, message

(tags: model:signal.01)

Viestittää, antaa viesti

A0 Entity signalling   Taho, joka viestittää
A1 Message   Viesti
A2 Seer, recipient   Vastaanottaja