vetää

[home]

vetää.1

Draw, pull, cause something to move, attract

Note: NOT in sync with pull.01, no arg3 (tags: seed:vetää)

Vetää, aiheuttaa liike, houkutella

Huom! Ei synkr. pull.01:n kanssa, ei arg3:a (tags: seed:vetää)

A0 Entity drawing arg1   Taho, joka vetää arg1:tä  
A1 Entity or thing drawn   Taho tai asia, jota vedetään  
A2 DIR direction or goal DIR suunta tai päätepiste

vetää.2

Be capable of containing

(tags: seed:vetää)

Tilavuuden ilmaiseminen

(tags: seed:vetää)

A1 Entity containing something   Esine tai asia, jossa jotain on
A2 Thing contained in arg1   Asia, joka mahtuu arg1:een

vetää.3

Lead, be in charge

(tags: seed:vetää, colloquial)

Johtaa, olla vetovastuussa

(tags: seed:vetää, colloquial)

A0 Entity in charge   Johtava taho  
A1 Thing being lead E.g. a meeting Johdettava asia Esim. kokous

vetää.4

Take in, consume

(tags: seed:vetää, colloquial)

Käyttää, nauttia

(tags: seed:vetää, colloquial)

A0 Creature consuming substance   Olio, joka nauttii ainetta  
A1 Substance consumed Note: can be air Nautittava aine Voi olla ilmaa

vetää.5

Do, general purpose verb

E.g. “vetää treenit” (do excercise), “hyvin sä vedät” (“well done”, usually ironical) (tags: colloquial)

Tehdä, yleisverbi

Esim. “vetää treenit”, “hyvin sä vedät” (tags: colloquial)

A0 Entity who does something   Taho, joka tekee
A1 Thing done   Tehty asia

vetää.6

Be drafty

Olla vetoista

A2 LOC   LOC