vaurioittaa

[home]

vaurioittaa.1

Harm, damage

Vahingoittaa, vaurioittaa

A0 Entity who harms   Taho, joka vahingoittaa
A1 Entity or thing harmed   Taho tai asia, jota vahingoitetaan