vapauttaa

[home]

vapauttaa.1

Free something, make free

Vapauttaa, päästää vapaaksi

A0 Entity who frees   Taho, joka vapauttaa
A1 Thing freed   Taho, joka vapautetaan, päästetään vapaaksi
A2 Place freed from, source   Paikka, josta vapaudutaan, lähtökohta

vapauttaa.2

Diminish or abandon restrictions

Vähentää tai poistaa rajoituksia

A0 Entity who diminishes or abandons restrictions   Taho, joka vähentää tai poistaa rajoituksia
A1 Restriction   Rajoitus