vakuuttaa

[home]

vakuuttaa.1

Take an insurance for someone or something

Ottaa vakuutus jollekin

A0 Entity insuring arg1   Taho, joka vakuuttaa arg1:n
A1 Thing or entity insured   Vakuutettu asia tai taho
A2 For how much   Vakuutuksen määrä

vakuuttaa.2

Assure, convince, make a promise, guarantee

Vannoa, saada vakuuttuneeksi, taata, luvata

A0 Entity who convinces   Taho, joka takaa
A1 Entity who is convinced   Taho, jolle taataan
A2 What is convinced   Mitä taataan