vakuutella

[home]

vakuutella.1

Assure, convince, make a promise, guarantee

Vannoa, saada vakuuttuneeksi, taata, luvata

A0 Entity who convinces   Taho, joka takaa
A1 Entity who is convinced   Taho, jolle taataan
A2 What is convinced   Mitä taataan