vaalia

[home]

vaalia.1

Treasure, cherisch

sailyttää huolella, pitää suuressa arvossa

A0 Experiencer, treasurer   Taho, joka vaalii
A1 Treasured   Vaalittava asia