värkätä

[home]

värkätä.1

Perform, do

Note: not in sync with perform.01, Finnish has also arg3

Toimittaa, toimia, tehdä, puuhata

Huom! Ei synkr. perform.01:n kanssa, suomessa myös arg3

A0 Entity performing   Taho, joka suorittaa
A1 Thing performed   Asia, joka suoritetaan
A2 Instrument (tags:rare) Väline
A3 Entity or thing arg1 is done to   Taho tai asia, jolle arg1 tehdään