unionisoida

[home]

unionisoida.1

Standardize inside a union, “EU-ify”

Unionisoida, yhdenmukaistaa unionin sisällä

A0 Entity standardizing   Taho, joka yhdenmukaistaa
A1 Thing standardized   Asia, joka yhdenmukaistetaan