tyydyttää

[home]

tyydyttää.1

Satisfy, fulfill expectations

(tags:model:satisfy.01)

Tyydyttää, täyttää odotukset

A0 Entity who satisfies   Taho, joka täyttää odotukset
A1 Entity satisfied   Taho, jonka odotukset täyttyvät
A2 Instrument   Väline

tyydyttää.2

Overcome, quench

(tags:model:quench.01)

Tyydyttää, sammuttaa

A0 Causer of quenching   Taho, joka sammuttaa
A1 Thing quenched   Sammutettu asia
A2 Instrument or manner   Sammuttamisen väline tai tapa