tyssätä

[home]

tyssätä.1

End, cause to stop

The usage with arg0 seems unusual in Finnish but appears in the corpus. (tags: model:end.01, seed:lopettaa)

Lopettaa, aiheuttaa jonkin loppuminen

Käyttö arg0:n kanssa tuntuu epätavalliselta suomessa mutta esiintyy korpuksessa.

A0 Entity or thing causing something to end Causer, does not have to be animate Taho tai asia, joka aiheuttaa jonkin loppumisen Aiheuttaja, ei tarvitse olla elollinen
A1 Thing ending   Asia, joka loppuu  
A2 Instrument, thing arg1 is ended with (tags: rare) Väline, asia jolla arg1 lopetetaan