työstää

[home]

työstää.1

Process

(tags: model:process.01)

Työstää, prosessoida

A0 Entity processing   Taho, joka työstää
A1 Thing processed   Asia, jota työstetään
A2 End state   Lopputila
A3 Start state   Alkutila