tutustuttaa

[home]

tutustuttaa.1

Familiarize someone with something

Note: the entity who is being familiarized is not considered an active party (tags: model:familiarize.01)

Tutustuttaa joku johonkin

Huom! Tahoa, joka tutustutetaan, ei pidetä tässä aktiivisena osapuolena (tags: model:familiarize.01)

A0 Entity familiarizing someone with something or someone   Taho, joka tutustuttaa jonkun johonkin tai johonkuhun
A1 Entity who becomes familiar with something or someone   Taho, joka tutustuu johonkin tai johonkuhun
A2 Entity arg1 becomes familiar with   Taho, johon arg1 tutustuu