turvottaa

[home]

turvottaa.1

Bloat, make swell

tags:model:bloat.01

Turvottaa

A0 Entity causing swelling   Taho, joka turvottaa
A1 Thing swollen   Asia, joka turpoaa
A2 Reason   Syy