tuottaa

[home]

tuottaa.1

Make, do, produce something

(tags: model:make.01, seed:valmistaa)

Valmistaa, tehdä jotakin

(tags: model:make.01, seed:valmistaa)

A0 Entity making   Taho, joka valmistaa
A1 Thing made   Valmistettu asia
A2 Thing from where arg1 is made, thing changed   Asia, josta arg1 on tehty, muuttuva asia
A3 Entity to whom arg1 is made   Taho, jolle arg1 valmistetaan

tuottaa.2

Turn a profit

Tuottaa rahallista voittoa

A1 Thing turning a profit   Asia, joka tuottaa voittoa
A2 Profit   Voitto

tuottaa.3

Produce e.g. cd or movie, be a producer

Tuottaa esim. cd tai elokuva, olla tuottaja

A0 Entity prodicing   Taho, joka tuottaa
A1 Thing produced   Asia, joka tuotetaan

tuottaa.4

Cause

(tags: model:cause.01, seed:aiheuttaa)

Aiheuttaa, synnyttää, saada aikaan jotakin

A0 Entity causing something None Taho, joka aiheuttaa jotakin None
A1 Thing caused None Aiheutettu asia None