tunnistaa

[home]

tunnistaa.1

Recognize, identify

(tags: model:identify.01)

Tunnistaa, tuntea joku tai jokin joksikin

A0 Entity recognizing something   Taho, joka tunnistaa jotain  
A1 Entity or thing recognized   Taho tai asia, joka tunnistetaan  
A2 Attribute, identified as something E.g. I identified him as my former teacher Attribuutti, taho, joksi tunnistetaan Esim. Tunnistin hänet entiseksi opettajakseni.