tulla

[home]

tulla.1

Come, arrive

Note: not in sync. with come.01, VVB in Finnish (tags: VVB), arg0 and arg1 mutually exclusive

Tulla, saapua

Huom! Ei synkr. come.01:n kanssa, VVB suomessa, arg0 ja arg1 toisensa poissulkevat

A0 Entity arriving, agent   Taho, joka saapuu, agentti  
A1 Thing arriving if not arg0 Asia, joka saapuu jos ei arg0
A2 EXT (tags: rare) EXT  
A3 Start point   Alkupiste  
A4 End point   Loppupiste  

tulla.2

come in to effect, come into use

(tags: phrasal)

tulla voimaan, tulla käyttöön

A1 Thing coming in to effect   Asia, joka tulee voimaan

tulla.3

Obligation

“tulee/tulisi tehdä” (“must/should do”) necessive structure

Velvollisuus

“tulee/tulisi tehdä”, nesessiivirakenne

A1 State of affairs that should prevail Should not have a separate subject, this is a necessive structure Asiaintila, jonka tulisi olla voimassa Ei pitäisi olla erillistä subjektia, tämä on nesessiivirakenne

tulla.4

Getting something done

Note: DO NOT confuse this with “Lennon tuli murhatuksi” (“Lennon got murdered”), not the same as “tulipahan murhattua Lennon” (“[I finally] got Lennon murdered”)

Jotain tulee tehdyksi/tehtyä

Huom! ÄLÄ sekoita tätä “Lennon tuli murhatuksi” -tapauksiin, ei sama kuin “tulipahan murhattua Lennon”

A0 Entity getting something done e.g. “minun tuli tehtyä” (tags: rare) Taho, joka saa jotain tehtyä esim. “minun tuli tehtyä”
A1 Thing that gets done   Asia, joka tulee tehtyä  

tulla.5

“Future tense”

(tags: VVB) Arg0 and Arg1 mutually exclusive! Almost an auxiliary, agenthood/patienthood depends on main verb.

tulla tekemään jotakin, tulla-futuuri

Arg0 ja Arg1 toisensa poissulkevat! Lähes apuverbi, agenttius/patienttius riippuu pääverbistä.

A0 Entity who will do something   Taho, joka tulee tekemään jotakin  
A1 Thing that something will happen to if not arg0 Asia, jolle tapahtuu jotain jos ei arg0
A2 Deed   Teko  

tulla.6

Become

(tags: model:become.01)

Tulla joksikin, muuttua

A1 Entity or thing changing Both “hän tuli iloiseksi” and “hänestä tuli iloinen” (“he became glad”) Taho tai asia, joka muuttuu Sekä “hän tuli iloiseksi” että “hänestä tuli iloinen”
A2 New state   Uusi tila  

tulla.7

Originate, come up, manifest

N.b! Not in sync with manifest.01, different arg2. Tulla esiin, tulla ilmi. (tags: phrasal)

Ilmaantua, tulla esiin

Huom! Ei synkr. manifest.01:n kanssa, eri arg2. Tulla esiin, tulla ilmi.

A1 Thing manifesting itself None Ilmaantuva asia None
A2 Where or from what arg1 manifests None Missä tai mistä arg1 ilmenee None
A3 Medium of appearence E.g. “mustasukkaisuus ilmenee stalkkaamisena” (“jealousy manifests itself as stalking”) Ilmaantumisen keino tai kanava Esim. “mustasukkaisuus ilmenee stalkkaamisena”

tulla.8

Be/become necessary

(tags: phrasal)

Tulla tarpeeseen, tulla tarpeen

A1 Necessary thing   Tarpeellinen asia

tulla.9

Come along

Note: Arg0 and arg1 mutually exclusive (tags: phrasal, VVB)

Tulla mukaan

Huom! Arg0 ja arg1 toisensa poissulkevat

A0 Entity coming along   Taho, joka tulee mukaan  
A1 Thing coming along if not arg0 Asia, joka tulee mukaan jos ei arg0

tulla.10

(Happen to) come across

(tags: phrasal)

Tulla vastaan, sattua vastaan

A1 Entity or thing coming across   Taho tai asia, joka tulee vastaan

tulla.11

Meet halfway, be helpful

(tags: phrasal)

Tulla vastaan, olla avuksi

A0 Helpful entity   Avulias taho

tulla.12

Come to mind, spring to mind, occur to someone

(tags: phrasal)

Tulla mieleen (tulla mieli)

A1 Thing coming to someone’s mind   Asia, joka tulee jollekulle mieleen
A2 Entity to who’s mind arg1 comes   Taho, jolle arg1 tulee mieleen

tulla.13

Idiom: when it comes to something

(tags: phrasal)

Idiomi: mitä tulee johonkin

A1 Topic E.g. “mitä tulee polkupyöriin” (“when it comes to bicycles”) Aihe Esim. “mitä tulee polkupyöriin

tulla.14

Happen, occur, arise

Tapahtua, sattua, syntyä

A1 Thing happening, arising   Asia, joka tapahtuu, syntyy  
A2 Beneficiary (tags: rare) Taho, jolle arg1 tapahtuu None
A3 Source   Lähtökohta  

tulla.15

Be put up for sale

(tags: phrasal)

Tulla myyntiin

A1 Thing put up for sale   Asia, joka tulee myyntiin

tulla.16

Be spoken about, become the topic of speech

Tulla puheeksi, olla puheenaiheena

A1 Topic of speech   Puheenaihe

tulla.17

Come to a conclusion

Not sure if arg1 is really a theme, not an object definitely

Tulla johtopäätökseen, päätelmään, tulokseen

Ei varmaa, onko arg1 tässä teema, objekti se ei ainakaan ole

A0 Entity making conclusion   Taho, joka tekee johtopäätöksen
A1 Conclusion, result, end state   Johtopäätös, tulos, lopputila

tulla.18

Be acceptable, be suitable

(tags: phrasal)

Tulla kyseeseen, olla hyväksyttävä tai sopiva

A1 Acceptable thing   Hyväksyttävä asia

tulla.19

Come along with someone, be social

Not sure if arg1 is theme here (tags: phrasal)

Tulla toimeen jonkun kanssa, olla sosiaalinen

Ei varmaa, onko arg1 oikeasti teema

A0 Entity coming along with someone   Taho, joka tulee toimeen jonkun kanssa
A1 Entity arg0 comes along with   Taho, jonka kanssa arg1 tulee toimeen