tulkita

[home]

tulkita.1

Interpret, to explain

esittää jollakin tavalla tai selittää

A0 Interpreter   Esittäjä
A1 Entity interpreted   Esitetty tai selitetty asia
A2 Atrribute of Arg1   Millaiseksi tai miten Arg1 tulkitaan