tulittaa

[home]

tulittaa.1

Shoot, fire a shot

Literal or figurative. Note: not in sync with fire.01, arg1 is the shot here.

Ampua, laukaista

Kirjaimellinen tai kuvainnollinen. Huom! Ei synkr. fire.01:n kanssa, tässä arg1 on laukaus.

A0 Person shooting   Henkilö, joka ampuu
A1 Laukaus   Shot