tuijottaa

[home]

tuijottaa.1

Stare, look intently

(tags: model:stare.01)

Tuijottaa, katsoa pitkään

A0 Entity staring   Taho, joka tuijottaa
A1 Entity or thing stared at   Taho tai asia, jota tuijotetaan