tuhlata

[home]

tuhlata.1

Spend, arse about

Tuhlata

A0 Entity spending, arsing about   Taho, joka tuhlaa
A1 Thing spent   Asia, jota tuhlataan