toteuttaa

[home]

toteuttaa.1

carry out, implement

Sometimes according to orders or conditions (tags: model:carry.03)

suorittaa joku asia

Joskus ohjeiden tai ehtojen mukaisesti

A0 Implementer   Taho, joka toteuttaa
A1 Thing implemented   Asia, joka toteutetaan