tilata

[home]

tilata.1

Order, request to be delivered

(tags: model:order.02)

Tilata, pyytää toimitettavaksi

A0 Entity ordering something, orderer   Taho, joka tilaa jotain, tilaaja  
A1 Thing ordered   Asia, joka tilataan  
A2 Entity for whom arg1 is ordered (tags: rare) Taho, jolle arg1 tilataan (tags: rare)
A3 Source, ordered from   Lähde, mistä tilataan