tiivistyä

[home]

tiivistyä.1

Become tighter, grow more intense

Tiivistyä, tulla tiiviimmäksi

A1 Thing becoming tighter   Asia, joka tiivistyy
A2 End point of arg1   Arg1:n lopputila