tavoitella

[home]

tavoitella.1

Aim at something, apply to somewhere, try to do something

(tags: model:strive.01, seed:pyrkiä)

Tavoitella jotakin, tähdätä johonkin, hakea jonnekin

A0 Entity trying   Taho, joka tavoittelee jotakin
A1 Thing tried   Tavoiteltu asia