takoa

[home]

takoa.1

Prepare, make ready for something

(tags: model:prepare.02, seed:valmistaa)

Valmistaa, valmistella johonkin

(tags: model:prepare.02, seed:valmistaa)

A0 Entity preparing   Taho, joka valmistelee
A1 Thing prepared   Valmisteltu asia
A2 Ready for   Asia, johon arg1 on valmisteltu

takoa.2

Strike, beat

(tags: seed:lyödä, model:hit.01)

Lyödä, kumauttaa, rummuttaa

(tags: seed:lyödä, model:hit.01)

A0 Creature or thing who strikes E.g. a heart or a clock is seen as causer and hence also arg0 Olento tai asia, joka lyö Esim. sydän ja kello katsotaan aiheuttajiksi, ja siksi ovat myös arg0
A1 Entity hit   Taho tai asia, jota lyödään  
A2 Instrument   Väline