taivaltaa

[home]

taivaltaa.1

Travel, journey (often on foor)

Note: not in sync with travel.01 or journey.01, Finnish often has distance and no start and end points

Matkustaa (usein jalan)

Huom! Ei synkr. travel.01:n tai journey.01.n kanssa, suomessa usein välimatka mutta ei alku- ja loppupaikkaa

A0 Creature traveling   Olento, joka taivaltaa
A1 Distance, EXT   Välimatka, EXT
A2 Path, DIR   Polku, DIR