törmätä

[home]

törmätä.1

Hit the (intended) target or goal

(tags: model:strike.01)

Osua (tarkoitettuun) maaliin tai kohtaan

A0 Entity hitting, volitional hitter   Taho, joka osuu  
A1 Thing hit   Asia, johon osutaan  
A2 Instrument, non-volitional hitter E.g. “ensiennuste osuikin oikeaan” (“the first prediction did hit the mark”), can be the subject Väline, ei-tahdonalainen osuja Esim. “ensiennuste osuikin oikeaan”, voi olla subjekti