syyllistyä

[home]

syyllistyä.1

Feel guilt about something

Syyllistyä, kokea syyllisyyttä

A1 Entity feeling guilt   Taho, joka kokee syyllisyyttä
A2 Thing felt guilt about   Asia, josta syyllisyyttä koetaan

syyllistyä.2

Be guilty of something

Syyllistyä johonkin

A0 Entity being guilty of something   Taho, joka syyllistyy
A1 Crime   Rikos