suositella

[home]

suositella.1

Suggest, propose something

(tags: seed:ehdottaa, model:recommend.01)

Ehdottaa, esittää

(tags: seed:ehdottaa, model:recommend.01)

A0 Entity suggesting something   Taho, joka esittää jotain  
A1 Thing suggested   Esiteltävä asia  
A2 Entity to whom something is suggested   Taho, jolle asia esitellään  
A3 Secondary attribute of arg1 E.g. “hyvänä vaihtoehtona” (“as a good alternative”) (tags: rare) Arg1:n toissijainen ominaisuus Esim. “hyvänä vaihtoehtona” (tags: rare)