suojata

[home]

suojata.1

Protect, shield from danger, shelter

(tags: model:protect.01)

Pitää turvassa, suojella

A0 Entity who protects   Taho, joka suojaa
A1 Entity protected   Taho, jota suojataan
A2 Danger   Vaara
A3 Instrument   Väline