sulauttaa

[home]

sulauttaa.1

Include

(tags: model:include.01)

Aiheuttaa jonkin sisältyminen johonkin

(tags: model:include.01)

A0 Entity who includes arg1 in arg2   Taho, joka sisällyttää arg1:n arg2:een
A1 Entity or thing included in something   Taho tai asia joka sisältyy johonkin
A2 Entity or thing which arg1 is a part of   Taho tai asia, josta arg1 on osa