suhtautua

[home]

suhtautua.1

Have a (certain) opinion about something, respond in a certain manner

(tags: seed:suhtautua)

Suhtautua, olla asenne jotakin kohtaan

A0 Entity having an opinion   Taho, joka suhtautuu johonkin
A1 Object of the opinion   Taho tai asia, johon suhtaudutaan
A2 MNR   MNR