soveltaa

[home]

soveltaa.1

Adapt, make fit for

Soveltaa, mukauttaa

A0 Entity adapting   Taho, joka soveltaa
A1 Thing adapted   Asia, jota sovelletaan
A2 Adapted to   Asia, jonka mukaan sovelletaan tai johon sopivaksi
A3 Adapted from   Asian alkuperäinen tila

soveltaa.2

Utilize, use

(tags: model:use.01, seed:hyödyntää)

Hyödyntää, käyttää

None

A0 Entity utilizing something, agent None Taho, joka hyödyntää jotain None
A1 Thing utilized None Asia, jota hyödynnetään None
A2 Purpose None Tarkoitus None