sivuuttaa

[home]

sivuuttaa.1

Ignore

(tags: ignore.01)

Sivuuttaa, jättää huomiotta

A0 Entity ignoring   Taho, joka sivuuttaa
A1 Thing ignored   Asia, joka sivuutetaan