sitoa

[home]

sitoa.1

Bind, attach tightly

(tags: model:bind.01)

Sitoa, kiinnittää tiukasti

A0 Entity attaching   Taho, joka kiinnittää
A1 Thing attached   Asia, joka kiinnitetään
A2 Thing arg1 is attached to   Asia, johon arg1 kiinnitetään
A3 Instrument of binding   Sitomisen väline