siitä

[home]

siitä.1

Be conceived

Siitä, sikiytyä

A1 Entity or thing conceived literal or figurative Taho tai asia, joka sikiää kirjaimellinen tai kuvainnollinen