siirtyä

[home]

siirtyä.1

To move, change location, also methaphorically

Note: arg0 and arg1 mutually exclusive! (tags: model:shift.01*, VVB)

Liikkua, siirtyä, myös kuvainnollisesti

Huom! Arg0 ja arg1 toisensa poissulkevat!

A0 Entity moving actively   Taho, joka liikkuu aktiivisesti  
A1 Entity being moved If not arg0 Taho, jonka liikkeen jokin aiheuttaa Jos ei arg0
A2 Destination   Määränpää  
A3 Source, start point   Lähtöpiste, lähtökohta