sairastaa

[home]

sairastaa.1

Suffer, experience suffering, become worse

(tags: model:suffer.01)

Kärsiä, kokea kärsimystä, muuttua huonommaksi

A0 Entity suffering Experiencer or entity/thing becoming worse Taho, joka kärsii Kokija tai taho/asia, joka muuttuu huonommaksi
A1 Thing suffered from   Asia, josta kärsitään