saavuttaa

[home]

saavuttaa.1

Obtain, gain, reach

(tags: model:reach.01)

Saavuttaa, saada jotain, lähestyä

A0 Entity reaching   Taho, joka saavuttaa
A1 Entity or thing reached   Taho tai asia, joka (tai jota) saavutetaan